MasterCard Business
 
 

Célcsoport

A 18. életévüket betöltött, a Takarékbanknál illetve a Számlavezető Helynél pénzforgalmi számlával rendelkező devizabelföldi egyéni vállalkozók, és vállalkozások, Számlavezető Helyek felső- és középvezetői, illetve munkatársai, akik rendelkeznek állandó lakcímmel. Elsősorban azon egyéni vállalkozók, illetve a cég azon vezetői részére ajánlható, akik gyakran utaznak belföldön/külföldön és a kártyát utazási és reprezentációs költségek fedezésére használják.

Másodsorban a cég azon anyagbeszerzéssel foglalkozó munkatársainak, valamint azon egyéni vállalkozóknak ajánlható, akik készpénzes vásárlásaikat kívánják kiváltani bankkártya használatával.

MasterCard Business bankkártyát igényelhetnek: 

 • jogi személyiségű vállalkozások
 • jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások
 • egyéni vállalkozók
 • őstermelők
 • önkormányzatok, illetve azok intézményei
 • egyéb szervezetek (pl. alapítványok, más társadalmi szervezetek, stb.)
 • Számlavezető Helyek

Jellemzői

A MasterCard Nemzetközi Kártyatársaság szabványainak megfelelő, a számlatulajdonos és a kártyabirtokos adataival megszemélyesített, négyjegyű titkos kóddal (PIN kóddal) ellátott debit (betéti) kártya. A kártya készpénzfelvételre, készpénzbefizetésre (a deposit funkcióval rendelkező ATM-en keresztül) és vásárlásra szolgáló kártya, amellyel imprinteren és kereskedői off-line POS-en engedélykérés nélküli tranzakciók is végrehajthatók. Az ATM-en (készpénzbefizetés tranzakció kivételével), illetve on-line POS terminálon keresztül bonyolított tranzakció esetén on-line módon történik az autorizáció és az ezt követő klíring elszámolás. Az Integrációs körben végrehajtott tranzakció terhelése a tranzakciót követő két banki munkanapon belül, a MasterCard elszámolási körben végrehajtott tranzakció terhelése azon a banki munkanapon történik, amikor az elfogadó banktól beérkezik a tranzakció a Takarékbankhoz elszámolásra. A kártya belföldi és nemzetközi használatra egyaránt alkalmas, dombornyomott kártya (IMPRINTER és Internet használatra alkalmas). A bankkártya a rajta feltüntetett érvényességi időszak utolsó napjának 24. órájáig érvényes. Külföldre érvényes utazási biztosítás járul automatikusan a kártyához.

Az utasbiztosítási konstrukció csak a MC Business kártyához kapcsolódik automatikusan és magában foglalja a következő szolgáltatásokat:

 • egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi betegségbiztosítás
 • balesetbiztosítás
 • assistencia szolgáltatás (24 órás telefonos ügyfélszolgálat, külföldi tartózkodás meghosszabbítása, iratok pótlása)
 • poggyászbiztosítás
 • jogvédelmi biztosítás

A biztosítás Magyarországon, és devizakülföldi ügyfél esetén az állampolgárság szerinti országon kívül, a világ valamennyi országában érvényes, alkalmanként maximum 30 nap külföldön tartózkodásra.

A Kártyabirtokos vagy a kártyák átvételére meghatalmazott személy részére a kártya átvételekor átadandó a biztosító ügyfél-tájékoztatója és a biztosítás szerződési feltételei, a biztosítás megkötését alátámasztó azonosító kártya.

A biztosítás díját az éves kártyadíj tartalmazza.

A biztosítás a bankkártya megszüntetéséig érvényes.

Felhasználása

Készpénzfelvétel bankjegykiadó automatából (ATM) a nap 24 órájában, illetve a nyitvatartási idő alatt hitelintézetek pénztáraiból (bankpénztári POS terminál), valamint áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kereskedőknél (POS terminálon) belföldön és külföldön egyaránt.

ATM:

készpénzfelvétel: belföldön és külföldön egyaránt lehetséges a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken
egyenleglekérdezés: belföldön, az arra alkalmas ATM terminálokon keresztül
egyéb szolgáltatás igénybevétele: pl. mobiltelefon egyenlegfeltöltés, számlabefizetés

Bankpénztári POS:

készpénzfelvétel: belföldön és külföldön egyaránt lehetséges a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken
készpénzbefizetés: csak belföldön a Számlavezető Helynél és az Integráción belül végezhető tranzakció
egyenleglekérdezés: az Integráción belül végezhető tranzakció

Bankpénztári Imprinter:

nem elektronikus úton végzett papíralapú tranzakció
készpénzfelvétel: belföldön csak más banki eszközön és külföldön lehetséges tranzakció a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken

Kereskedői POS:

vásárlás: belföldön és külföldön egyaránt lehetséges a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken
áru-visszavételezés: a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken lehetséges

Kereskedői Imprinter:

nem elektronikus úton végzett papíralapú tranzakció
vásárlás: belföldön csak más bank által beszervezett kereskedői eszközön és külföldön lehetséges a MC logóval ellátott elfogadóhelyeken

Egyéb:

Mail/Telephone order: Interneten illetve telefonon keresztül végezhető vásárlási tranzakció (kivéve: Interneten keresztüli szerencsejáték)


Bővebb felvilágosítással állunk szíves rendelkezésére bármely kirendeltségünkön.


Letölthető dokumentumok
Vállalkozói bankkártya dokumentumok
A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2018. 01. 13. Aktuális LETÖLTÉS
2017. 11. 15. 2018. 01. 12. LETÖLTÉS
2017. 07. 15. 2017. 11. 14. LETÖLTÉS
2017. 03. 01. Aktuális LETÖLTÉS
2017. 01. 01. Aktuális LETÖLTÉS
2016. 07. 01. Aktuális LETÖLTÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2016. 11. 01. Aktuális LETÖLTÉS
2016. 07. 01. Aktuális LETÖLTÉS

Bankkártya letiltás
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2010. 04. 08. Aktuális LETÖLTÉS

KHR ügyfél tájékoztató vállalkozói bankkártya
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2014. 03. 15. Aktuális LETÖLTÉS

TÁJÉKOZTATÓ
MasterCard kártyatársaság által előírt tájékoztatási kötelezettség
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2013. 04. 05. Aktuális LETÖLTÉS

Utasbiztosítás Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek
Érvényesség kezdete Érvényesség vége Leírás
2015. 03. 16. Aktuális LETÖLTÉS

Dokumentumok
1957-2012 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
www.bolytksz.hu