Jelzáloghitelek
 
 

Főbb jellemzők:

A hitel alapja a fedezetül felajánlott ingatlan biztosíték.

Az igénylők köre:

Gazdálkodó szervezetek, vállalkozók, akik a KHR rendszerben fizetési hátralékkal nem rendelkeznek és köztartozás mentesek.

A hitel összege:

Minimum 500.000,-Ft, maximum 10.000.000,-Ft.

A hitel biztosítékaként felajánlott ingatlan értékbecsült értékétől és a tulajdoni lap szerinti ingatlan kategóriától függ.

Törlesztés:

A kölcsönszerződés szerint (havonta, negyedévente).

Futamidő:

Maximum 180 hónap.

Kamatláb:

Hirdetmény alapján.

Hitelkamat fizetés:

Havonta, minden hó utolsó napján.

Fedezet:

A Takarékszövetkezet belső szabályzatai alapján.

Csak olyan ingatlan fogadható el fedezetként:

  • amely magánszemély tulajdonában van,
  • amelyre biztosítás köthető (kivétel az olyan telek, földterület, amelyre biztosítási káresemény nem definiálható).

Egyéb díjak:

A hitel elbírálásáért a Hirdetmény szerinti egyszeri díj fizetendő.

A Hirdetmény szerinti rendelkezésre tartási díj.

A szerződések alapján minden esetben Közokirat készítendő.


Bővebb felvilágosítással állunk szíves rendelkezésére bármely kirendeltségünkön.


Dokumentumok
1957-2012 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
www.bolytksz.hu