Területalapú tám. meg. hitel
 
 

Igénylők köre:

Egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, gazdasági társaságok kérelmezhetik, akik a hatályos jogszabályok szerint egységes területalapú támogatás igénylésére jogosultak az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és a támogatás iránti kérelmüket benyújtották a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

A támogatások előfinanszírozására a kölcsönkérelmek befogadási határideje 2014. október 31.

A hitelösszeg:

Az igényelhető legkisebb kölcsönösszeg 200.000,-Ft.

A kölcsön maximális összege az igényelt támogatás 90%-a lehet, kivéve, ha területalapú támogatást 2012. év előtt nem igényeltek, ezekben az esetekben a kölcsön összege legfeljebb az igényelt támogatás 85%-a lehet.

A megítélt kölcsönösszeg előfinanszírozás keretében a támogatási kérelem elbírálásáról szóló MVH határozat meghozatalát megelőzően, a folyósítási feltételek teljesítését követően kerül folyósításra az ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlájára.

Törlesztés:

A tőketörlesztés a kölcsön lejáratakor, egy összegben esedékes. A kifizetésre került támogatási összegből a fennálló tartozás díjmentes előtörlesztéssel csökken/szűnik meg.

Futamidő:

A hitel futamideje az előfinanszírozás kezdete és a támogatások kifizetésének legkésőbbi időpontja (2015. június 30.) közötti időintervallum. Minimum 8 hónap, maximum 15 hónap.

Kamat:

Hirdetmény alapján.

Hitelkamat fizetés:

A futamidő során az ügyfél a fennálló tőke összegére vetített kamatot havi, illetve negyedéves rendszerességgel fizet.

Fedezet:

A kölcsön biztosítékai a hitelt igénylő bankszámláira adott azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazások, engedményezési és óvadéki szerződés létrejötte, az adós által kitöltött és az illetékes MVH kirendeltségnek megküldött "Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem" nyomtatvány, amennyiben az adós gazdasági társaság, úgy a társaság tulajdonosainak készfizető kezességvállalása szükséges és a Takarékszövetkezet Központi Cenzúra Bizottságának döntésétől függően (pl. meghatározott kölcsönösszeg-határ felett) egyéb kiegészítő biztosíték(ok).

Egyéb díjak:

Kezelési költség egyszeri 0,00%, ha a hitelkérő 2012. évtől igazoltan területalapú támogatásban részesült és annak előfinanszírozását a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezeten keresztül bonyolította, minden egyéb esetben egyszeri 1,00%.

Hitelbírálati díj egyszeri 0,50%, de minimum 5.000,-Ft, melynek megfizetése a Cenzúra Bizottság döntésének feltétele.

Folyósítási jutalék egyszeri 0,50%, a folyósított kölcsönösszegből történő visszatartás útján.

Szerződésmódosítási/prolongálási díj Hirdetmény szerint.

Előtörlesztési díj nincs.


Bővebb felvilágosítással állunk szíves rendelkezésére bármely kirendeltségünkön.Dokumentumok
1957-2012 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
www.bolytksz.hu